Marka bir işletmenin tüm varlığını temsil eden bir işarettir. Bu kadar önemli bir işaret, özenle korunmalı, yasal olarak tescil edilmeli ve bunu kanıtlayacak belgeye sahip olmalıdır, yani marka tescil belgesinin olması gerekmektedir.

Marka koruması, ürün ya da hizmetlerinde marka kullanan gerçek marka sahiplerini koruyan bir sistemdir. Bir markanın gerçek sahibi, söz konusu markayı ilk kez düşünen, bir ürün ya da hizmette kullanan ve kullanımına devam eden kişidir.

Bir başka kişi tarafından düşünülmüş, uygulanmış bir markanın, bir diğer kişi adına tescili iyi niyet kurallarına aykırı bir davranıştır.

Tescilli markanın tescilsiz markaya oranla büyük avantajları vardır. Başvuru aşamasında, TÜRK PATENT VE MARKA KURUMU tarafından incelenen, uygun görüldüğü takdirde yayınlanan ve üçüncü kişilerin görüşlerine ve itirazlarına açılan bir marka, hem resmi kurumların hem toplumun denetiminden geçmiş olmasının verdiği güvenle daha sağlam temellere sahip olur. Artık elinde resmi kurum tarafından verilmiş bir kanıtı olan kişi artık haksız kazanç girişimlerini kolayca engelleyebildiği gibi, yaptırımlar uygulanmasını sağlayabilir.

Markanızı tescil ettirmenizdeki amaç; sadece başkalarının haksız kazanç sağlamasını önlemekten öte, haksız kazanç sağlıyor iddiası ile sizin önlenmenizin de önüne geçmektir. Çünkü; bu durumda, elinde varlığından hiç haberdar dahi olmadığınız fakat sizin markanızla ayırt edilemeyecek kadar benzer tescilli bir markası bulunan bir kişi ya da işletme, size karşı yaptırımlar uygulatabilir ve sizi dava yoluyla engelleyebilir. Tüm yatırımlarınız ve çalışmalarınız biranda büyük bir risk altında girebilir.

Barkod; değişik kalınlıktaki dik çizgi ve boşluklardan oluşan ve verinin otomatik olarak ve hatasız bir biçimde başka bir ortama aktarılması için kullanılan uluslararası bir yöntemdir.

Barkod ile stok kodu, seri numarası, personel kodu gibi bilgilerin gösterilmesi sağlanabilir. Bu bilgilerin bilgisayara klavye aracılığı ile girilmesi zaman alıcı ve yorucu olmaktadır. Ayrıca bu yöntem pek sağlıklı olmamaktadır. Çünkü veriler girilirken hata yapılma olasılığı fazladır. Bu hata oranını ve harcanan zamanı azaltmak için barkodlar ve barkod okuyucular kullanılır.

Barkod, ürünün kodu veya ürün ile ilgili açıklamalar içermemelidir. Barkod sadece o ürüne ait bir referans numarası içermelidir. Bu referans numarası bilgisayara tanıtılır ve ürüne ait detaylı bilgiler bilgisayarda tutulur. Daha sonra bu referans numarası kullanılarak o ürüne ait bilgiye erişilir.

Barkod sistemi uluslararası bir sistem olduğu için, Türkiye’de kullanılan barkodlu ürünlerinizi tüm dünyaya ithal edebilir, satabilirsiniz.

BARKOD KULLANMANIN FAYDALARI NELERDİR?

• Ürün hareketleri ve stokları kolayca izlenir.
• Envanter Sayımı hızlı ve doğru yapılır.
• Alım ve satım işlemleri doğruluk ve hız kazanır
• Fiyat değişimlerinde zaman kazandırır.
• Veri girişi sırasında insan hatalarını sıfıra indirir.

Hangi makinede, saat kaçta, hangi personel tarafından ve kaçıncı vardiyada üretildiğine dair bilgiler barkod bilgilerine sığdırılabilmektedir.

Yurt Dışı Marka Tescili İşlemleri :

Genel olarak her sınaî hak yalnızca tescil edildiği ülke sınırları içinde geçerlilik arz eder. Dolayısıyla markaların tescilinin koruma çerçevesi hangi ülkede tescil edilmişse onunla sınırlıdır. Özellikle günümüzde, iç pazarla paralel olarak, dış pazara da yüzünü çeviren mal/hizmet üreticileri için yurt dışı marka tescili kaçınılmaz hale gelmiştir. Tüm dünyaya mal/hizmet satarak büyümek için geliştirilecek en önemli unsurlardan biri markalaşmadır. Üretici için, markalaşma çabalarının, yurt içinde olduğu kadar yurt dışında da olumlu sonuçlar vermesi, ancak markasını tescil ettirerek koruduğu ölçüde olacaktır. Ürettiği mal/hizmet için ihracat yaptığı ülkelerde markalarını tescil ettirmemelerinin bazı olumsuz sonuçları olabilecektir:

• İhraç ettiği ürünü daha gümrükten bile geçemeden el koyulabilecektir.

• Uzun yıllardır kullandığı ve büyük yatırımlar yaptığı markası, ihracat yaptığı ülkelerde başkaları tarafından tescil ettirilebilir. Bu durum, zaman zaman markanın kaybedilmesine; yani, katlanılan tüm maliyetlerin bir kambur olarak işletmenin üzerinde kalmasına neden olabilir. Ve ya, bu durumu düzeltmek için ayrıca farklı maliyetlere katlanılması gerekebilir. Her durumda, işletme hem zamandan kaybedecek hem de maddi kayba uğrayacaktır.

• Ürünün çeşidine bağlı olarak gireceği ülke pazarında, alması gereken başka belgelendirmeler(izin, kalite vb.) için marka tescili zorunluluğu olabilecektir. Markasız bir ürünle, hedeflediği bu pazara giremeyecektir.

Yurt dışında marka tescili için geçerli, belli başlı üç yöntem vardır: Her ülkenin kendi patent ofisine başvuru yapmak, Avrupa ülkelerini kapsayan Avrupa Topluluğu markası için Avrupa Patent Ofisi’ne başvuru yapmak ve son olarak Madrid Protokolü çerçevesinde başvuru yapmak.

Bu yöntemlerden, işletmeler için en ekonomik ve işlevsel olanı Türkiye’nin de üyesi olduğu Madrid Protokolü’dür. Öncelikle diğerlerini şöyle kısaca değerlendirirsek; her ülkenin kendi bünyesinde başvuru yapmak, her ülkede ayrı bir vekil bulup anlaşma yapmak ve her ülkenin kendi iç mevzuatına uygun başvuru yapmayı gerektirmektedir. Bu, maddi kayba neden olmakla birlikte her ülke için yapılan ayrı ayrı bürokratik işlemler nedeniyle zaman kaybına da neden olmaktadır. Avrupa Topluluğu markası ise, bürokratik işlemlerin tek bir kanaldan yürütülmesi nedeniyle zaman kaybının önüne geçmekte; ancak, başka dezavantajlar barındırmaktadır. Bu başvuru yönteminde, tescil ettirilmek istenen markanın ülkelerden birinde dahi, daha önce tescil edilmiş olması halinde, başvuru diğer ülkeler içinde reddedilmektedir.

Bu nedenle, en uygun yurt dışı başvuru yöntemi Madrid Protokolü’dür. Bugün itibariyle üye ülke sayısı 67 (altmış yedi) olmakla birlikte, her geçen gün artmaktadır. Madrid sisteminde yapılan başvurular özellikle ülke sayısının fazla olduğu durumlarda, işletmeler için hem daha ekonomik maliyetler içermekte, aynı zamanda işlemlerin tek bir kanaldan yürütülmesi nedeniyle bürokrasiyi de en aza indirmektedir. Asmisoft olarak müşterilerimize önerilerimiz de bu doğrultudadır.

Gerek patent iptali davaları, gerekse Türk Patent ve Marka Kurumu kararlarının iptalinde, marka ve patent haklarının ihlali konularında, fikri ve sınaî mülkiyet hukuku alanındaki her tür dava çerçevesinde danışmalık hizmeti sunmaktadır.

Hukuk bürosu aşağıda sayılan hususlarla sınırlı olmamak üzere, fikri ve sınaî mülkiyet hukuku alanında müvekkillerini temsil etmekte ve onlara danışmanlık hizmeti vermektedir:

 • Marka ve patent hukuku (marka haklarının tespit edilmesi ve korunması, marka ve patent tescili, gizlilik sözleşmelerinin düzenlenmesi ve gözden geçirilmesi, ihlal ve aykırılık vs. durumlarda dava açılması);
 • Telif hakkı (arabuluculuktan bilirkişi tayinine kadar telif hakları konusunda ortaya çıkan uyuşmazlıkların çözümünde hukuki yardım, kullanım hakkı sözleşmeleri, kişinin kendi resmi üzerindeki hakkı, vb.)
 • Tasarımların korunması ve faydalı model hukuku (faydalı modellerin kullanımı ve uygulaması, taklit davaları vb.)
 • Haksız rekabet hukuku (haksız veya aldatıcı ticaret uygulamalarına ve eylemlerine karşı önlem alma ve müvekkilleri koruma, rekabet yasağının ihlali, marka hakkına ve ismine tecavüz hallerinde hukuki danışmanlık vb.)
 • İnternet hukuku (danışmanlık, sözleşmelerin düzenlenmesi, alan isimlerinin tescili ve devri vb.)

Asmisoft, müvekkillerini özellikle aşağıda sayılan hususlarda resmi merciler nezdinde gerçekleşen süreçlerde temsil etmekte ve onlara danışmanlık hizmeti sunmaktadır:

 • Tescil için markaların, patentlerin, faydalı modellerin ve tasarımların seçimi ve kullanılabilirlikleri hususunda danışmanlık hizmeti sunulması,
 • Eski tescillerin ve tescil taleplerinin incelenmesi,
 • Ulusal ve uluslararası alanda başvuruda bulunulması ve tescillerin yenilenmesi,
 • Her türlü itiraz ve iptal sürecinde müvekkillerin temsil edilmesi,
 • Hukuki ve cezai yargı mercileri nezdinde tescile ilişkin itiraz ve marka ve patent ihlallerine ilişkin davaların yürütülmesi,
 • Marka ve patent haklarına, faydalı model ve tasarım haklarına ilişkin alım, satım ve devir sözleşmelerin müzakeresi ve düzenlenmesi,
 • DVD, CD ve benzeri telif hakkı ile korunan materyalin ihlali halinde dava açmak, ihlal ve korsanlık konusunda danışmanlık hizmeti vermek.

Buluş, tarım dahil sanayideki herhangi bir teknik problemin çözümüdür. Buluşlar bir ürüne veya yönteme ilişkin olabilir. Buluşlar olmasaydı sanayi gelişmezdi, insan hayatı kolaylaşmazdı. Günümüzde insanlar için, sanayi için, bilim için sorun olan konuların çözümü buluşla sonuçlanmaktadır.

Buluş Kavramı  : Buluş, tarım dahil sanayideki herhangi bir teknik problemin çözümüdür. Buluşlar bir ürüne veya usule ilişkin olabilir.

Patent Kavramı : Patent , Buluş sahibinin buluş konusu ürünü veya usulü, belirli bir süre üretme, kullanma veya satma yetkisini veren belgedir.

Yeni, tekniğin bilinen durumunu aşan ve sanayiye uygulanabilir olan buluşlar, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından patent verilerek korunur. Belge koruma süresi – yıllık ücretleri ödemek koşulu ile 20 yıldır.

Bir buluş için buluş sahibine devlet tarafından verilen bir patent, buluş sahibinin izni olmadan başkalarının buluşu üretmesini, kullanmasını veya satmasını belirli bir süre boyunca engelleme hakkı vermektedir.

Patentli bir buluş; tıpkı işle ilgili alınıp, satılabilen, kiralanıp, kiraya verilebilen diğer mallar gibi buluş sahibinin mülkiyeti haline gelir. Patentler alındıkları ülkeler için hak sahipliği doğurur. Türkiye’de alınmış bir patent, sadece Türkiye içinde sahibine hak sağlamaktadır ve patentli ürünleri başkalarının Türkiye’ye ithal etmesi durumunda, hak sahibine ithali durdurma hakkı verir.

Günlük hayatımızın her anında bize eşlik eden, hayatımızı kolaylaştıran her türlü ürün ve ya ürün parçaları; hayatımıza renk katan, estetik duyularımıza hitap eden desenler, süslemeler, endüstriyel tasarımlardır.

Tasarımınızı takdirle karşılayanlar olduğu gibi, taklit ederek ticari kazanç elde etmek isteyenler de olacaktır. Taklitleri önlemek için tek çözüm Endüstriyel Tasarım Tescil işlemidir.

Tasarım Tescili hakkı ile üçüncü kişiler Tescilli Tasarımların sahibinin izni olmaksızın bu tasarımları üretemez, piyasaya sunamaz, satamaz, ithal edemez, ticari amaçla kullanamaz ve ya bu amaçlarla elde bulunduramaz.

Tasarım haklarına tecavüz durumlarında hapis ve para cezasına, ayrıca iş yerlerinin bir yıldan az olmamak üzere kapatılmasına ve aynı süre ticaretten men edilmelerine karar verilir.

 

Endüstriyel Tasarım Tescilinin Geçerliliği

Endüstriyel yolla veya elle üretilen “yeni olan” ve “ayırt edici niteliğe” sahip olan bütün ürünlerin görünümleri tasarım tesciliyle koruma altına alınabilmektedir.

• Yenilik; Dünyanın herhangi bir yerinde 1 yılı geçkin bir süredir piyasada olmaması)
• Ayırt Edici Nitelik; İki ürün yan yana konulduğunda normal bir tüketicinin iki ürünü ayırt edebilmesi için gerekli olan farklılıklar

Tescilli tasarımların koruma süresi başvuru tarihinden itibaren 5 yıldır. Koruma süresi, tescilin beşer yıllık dönemler halinde yenilenmesi suretiyle 25 yıla kadar uzatılabilir.

Endüstriyel Tasarım Tescili ulusal bir koruma sağlamaktadır. Tasarım koruması sadece tasarımın tescil edildiği ülke sınırları içerisinde geçerlidir.

 

Endüstriyel Tasarım Tescilinin Sağladığı Faydalar

• Piyasada taklitlerinizin olmasını engelleyerek rekabet gücünüzü arttıracaksınız.
• Tescilli tasarımlar aynı zamanda özgün tasarımlar sayılacağı için tercih edileceksiniz.
• Tüketici tarafından resmi olarak tescil ile korunan ürünler neticesinde firmanıza güven oluşturacaksınız.
• Piyasada benzer ürünlerle karşılaştığınızda “taklitçi” değil bizzat yaptırımlarda bulunabilecek taraf olabileceksiniz.

Faydalı Model , Türkiye’de ve dünyada yeni olan ve sanayiye uygulanabilen buluşların sahiplerine belirli bir süre (10 yıl), bu buluş konusu ürünü üretme ve pazarlama hakkının tanınmasıdır. Faydalı model belgesi verilmesi işlemleri, patent verilmesine oranla, hem zaman hem de masraf açısından daha elverişlidir.

Faydalı model koruması elde etme işlemlerinin basit ve ucuz olmasının, özellikle küçük ve orta ölçekli sanayicilerimizin ve araştırma kuruluşlarımızın buluş yapmalarını ve bunları sanayiye uygulamalarını özendireceği düşünülmüştür. Diğer taraftan, özellikle günümüzde, küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin gerçekleştirdiği yeniliklerin, rakiplerce hemen hemen aynısının yapılarak taklit edilmesi tehlikesi mevcuttur. Küçük ve orta büyüklükteki bu işletmelerin, mütevazı de olsa, bu buluşlarını faydalı model belgesi vererek korumak, onların ekonomik varlıklarının idamesine hizmet edecektir. Başka bir deyişle, faydalı model koruması, tecavüz fiillerine karşı, patent korumasına oranla daha çabuk ve seri bir işlev görecek şekilde düzenlenmiştir.

TEKLİF FORMU

Size ulaşabilmemiz için lütfen teklif formunu doldurun.